Кваліфікаційна характеристика випускника Сіверського професійного ліцею

                         Професійна к валіфікація: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії»

1. Завдання та обов’язки. Виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.

Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Приклади робіт

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії

2.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» ІІ категорії за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

                                           Кваліф ікаційна характеристика випускника Сіверського професійного ліцею

                     Професійна кваліфікація: «Оператор з обробки інформаціїта програмного забезпечення І категорії»

1. Завдання та обов’язки. Виконує роботи, що пов’язані із упровадженням та контролюванням комплексних інформаційних систем, оформленням та виконанням гарантійних зобов’язань для замовників робіт. Встановлює та налагоджує системне та прикладне програмне забезпечення. Запроваджує модернізацію компонентів програмного забезпечення. Здійснює окремі функції з програмування, адміністрування та діагностування мережі. Виявляє та виправляє помилки у роботі апаратури комплексних інформаційних систем. Виконує регламентні роботи з обслуговування інформаційних мереж, серверів, операційних систем. Визначає, створює та укомплектовує, у межах своєї компетенції, конфігурації інформаційних систем. Встановлює та налагоджує сервер мережі. Контролює та підтримує у належному стані комплекси апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. Проводить тестування та обслуговування периферійного обладнання. Оформлює документацію для гарантійного обслуговування програмного забезпечення.

Повинен знати: конструкцію та принципи комплектування та роботи комплексів обладнання інформаційних систем; технічні умови та методи випробування комплексів інформаційних систем; призначення та технічні особливості контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовуються під час ремонтних та налагоджувальних робіт; порядок комплектування, налагоджування та технічного обслуговування інформаційних систем та периферійного обладнання; порядок оформлення документації на гарантійне обслуговування програмного забезпечення; основи ділового етикету.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Стаж роботи за професією оператора з обробки інформації та програмного забезпечення II категорії – не менше 1 року.

  Приклади робіт

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії

2.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації

Професійна (професійно-технічна) освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії. Стаж роботи за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії.


        Продавець - особа, яка виступає посередником між виробником товару і покупцем. У найзагальніших рисах завдання продавця полягає в тому, щоб надати покупцю необхідний йому товар і отримати за цей товар гроші.
Спеціалізація продавця визначається видом товарів, з якими він працює. Серед продовольчих товарів виділяють м'ясну і рибну продукцію, бакалію, кондитерські та кулінарні вироби, овочі і фрукти. Промислові товари включають в себе більш двох десятків різновидів.

        Продавець – найбільш поширена професія серед торговельних працівників, вона й найбільш давня (у порівнянні з такими професіями, як товарознавець або адміністратор торговельного залу).
Купівля-продаж існує дуже давно. Доісторична людина, наприклад, обмінювала вбитого оленя на намисто з красивих раковин. Потім з’явився посередник – торговець, який перевозив товари, виготовлені іншими людьми, з місця на місце. Пересувна торгівля протягом багатьох століть залишалась основним видом торгівлі, велике значення вона має і сьогодні.
Слово «магазин» прийшло до нас з Арабського Сходу. В перекладі воно означає складське приміщення для зберігання будь-яких товарів. Стаціонарна лавочка торгівля відома ще у давньоримських містах. Перші великі магазини з’явились спочатку в Лондоні та Парижі, а потім у Петербурзі та Москві. В кінці XIX ст. у великих містах відкрились універмаги. 
Сучасні магазини різноманітні – це невеличкі магазини і магазини-гіганти, це такі, що торгують різними групами товарів, і такі, де є товари тільки однієї групи. Останнім часом під дією науково-технічного прогресу торговельні підприємства обладнуються новою сучасною технікою та переходять на прогресивні методи роботи. Важка праця продавця все більше механізується. Більша частина товарів надходить сьогодні до магазинів розфасованими з підприємств-виготовлювачів. Аті товари, що потрібно розфасовувати, в магазинах нарізають, упаковують за допомогою сучасного обладнання. Швидкодіюча техніка та електроніка активно допомагають продавцю. 
Запроваджуються в магазинах комп’ютери, електронні терези, які дозволяють швидко і точно зважити і підрахувати вартість покупки.
В зв’язку з цим праця продавця здобуває нові естетично наповнені функції – консультування покупців, декоративна викладка товарів з урахуванням психології покупців і ін.. 

         Продавець – професія масова. Це узагальнене поняття, що містить у собі багато різновидів цієї діяльності. Професія класифікується залежно від групи товарів: продавець продовольчих і непродовольчих товарів. Кожна з них розподіляється на декілька спеціальностей. Так, продавець продовольчих товарів, реалізує бакалійні, гастрономічні, кондитерські товари, хлібобулочні, м’ясні, рибні вироби, овочі та фрукти. Професія продавця пов’язана з певними знаряддями праці. Маючи справу з різними товарами та обслуговуючи покупців, продавець користується різноманітними інструментами: вимірювальними (при відмірюванні, зважуванні), пакувальними тощо.
Знаряддя праці сучасного продавця дуже змінились. Якщо раніше в основному продавець працював, користуючись різним торговим інвентарем, то зараз на допомогу йому прийшла автоматизація і механізація.
Професії продавця властива аритмія робочого процесу. Кількість покупців розподіляється протягом зміни нерівномірно, стрибкоподібно.

          Професію продавця можна віднести до професій з середнім ступенем тяжкості та напруженості праці.
У процесі праці продавець несе велику моральну і матеріальну відповідальність, витримує психічне напруження, а також фізичне навантаження.
Матеріальна відповідальність є однією із умов роботи в торгівлі. Кожен працівник щоденно неначе складає іспит на чесність і порядність. Як показує практика, не для всіх ця психологічна ноша посильна в силу індивідуальних властивостей психіки або певних норм та цінностей, яких дотримується особистість.
Робота продавця пов’язана із значним психічним напруженням. Особливо велике навантаження приходиться на зір під час розрахунків із покупцем.
Спілкування з людьми, шум у магазині впливають на слух. Виконання робочих операцій пов’язано з постійними підрахунками, що впливають на пам'ять та увагу.
Продавець, особливо в продовольчих або різних сільських магазинах, має ще й досить велике фізичне навантаження. Йому доводиться брати участь у розвантажуванні машин, перенесенні мішків та ящиків з товарами.
Якщо фізичне навантаження завдяки механізації має тенденцію до зниження, то нервово-емоційне напруження зростає. Пояснюється це підвищенням інтенсивності праці, вимог до якості обслуговування.
У великих магазинах продавець в середньому обслуговує до 350 чоловік за зміну. Це ті, що роблять покупки. Але фактично до нього звертається людей в 3-4 рази більше. І кожному потрібно відповісти, кожному приділити увагу.
Увесь день продавець перебуває на ногах, не покидаючи свого робочого місця. Поза, у якій продавець постійно знаходиться, вважається дуже втомливою.
Ще одна особливість праці покупця полягає в тому, що він повинен виконувати роботу здебільшого ручну і достатньо точну, під постійним і напруженим контролем покупців.
Одноманітність виконуваних рухів, їх часте повторення роблять професію продавця монотонною.
Робоче місце продавця має бути організовано таким чином, щоб запобігти нещасному випадку. Воно повинно бути зручним, , добре освітленим, достатнім для розміщення допоміжного обладнання.
 
        Попит на продавців на ринку праці є високим. Вони можуть працювати в крупних та дрібних торгових фірмах, в сфері обслуговування, в кіосках, з лотка. А також професія дає можливість самозайнятості.

        Адміністрація торговельного підприємства повинна забезпечити наявність особових медичних книжок, установленого зразка, організацію і своєчасність проходження медичного огляду та контролю за допуском до роботи за наявністю необхідного медичного висновку.
Професія «продавець» протипоказана особам, що страждають на хронічні інфекційні захворювання і є бактеріоносіями, вірусоносіями, мають хвороби шкіри, вади слуху і зору, епілепсію, порушення пам’яті.
Здорова нервова система, відсутність ушкоджень, нормальний психічний стан – це необхідні вимоги для роботи продавця, адже протягом робочого дня йому доводиться мати безліч психологічних контактів із різними за віком та характерами людьми. Нервово-психологічне напруження, швидкий темп роботи може призвести до небажаних конфліктів із покупцями.
Робота «продавця» примушує постійно перебувати на ногах. Внаслідок постійного перебування на ногах затримується відтік венозної крові, а це може призвести до розширення судин.
Продавцем не повинна працювати людина яка має певні протипоказання.
                                                                                   Медичні протипоказання:
• Захворювання органів зору, зорові розлади(дальтонізм, зниження гостроти зору).
• Захворювання хребта(сколіоз).
• Захворювання опорно-рухового апарату.
• Психофізіологічні захворювання,
• епілепсія, ураження центральної нервової системи
• Захворювання серцево-судинної системи та гіпертонічна хвороба
• Захворювання шкіри.
• Захворювання слуху
Робота продавця потребує і вимагає:
• Навантаження на очі;
• точного розрахунку.
• Тривале перебування на ногах та різкі нахили.
• Тривалого перебування на ногах.
• Розвитку та концентрації уваги;
• низької координації рухів;
• комунікативності;
• високий рівень, розподілу уваги;
• емоційна стійкість.
• Роботи в умовах шуму від працюючого холодильного устаткування.
• Постійних фізичних контактів.
• Роботи в умовах шуму і вібрації від працюючого устаткування;
• постійних соціальних контактів.

       Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:
Продавець перш за все, психолог. У будь-якій ситуації він повинен бути стриманим і терплячим. Одним з найважливіших його вмінь, це вміти спілкуватися культурно, але ненав’язливо. Для продавця важливо мати рухову лабільну систему, точність рухів, гарну сенсомоторну координацію, високу швидкість реакції.
Робота продавця потребує фізичної витривалості і пов’язана з великим нервовим напруженням. За підрахунками фізіологів витрати енергії продавця м’яса, радіотоварів і деяких інших товарів порівнюються з витратами сталевара.

      Перспективи розвитку:
Під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на торгівельних підприємствах райцентру учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових умінь та навичок. Під час практики роботодавці мають змогу спостерігати та оцінити професійний рівень майбутніх працівників торгівлі і запропонувати їм по закінченню навчання робочі місця. 
Працевлаштування випускників за професією продавець складає приблизно 100%. Фахівець з торговельної справи не залишається без роботи, оскільки відкриваються нові магазини і є потреба в кваліфікованих працівниках.

Продавець продовольчих товарів
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення